Spataders Spataders


Behandelingen

Excel V vaatlaser

Excel V behandelt teleangiëctasieën en reticulaire vaten met een unieke, krachtige, laserstraal die door de abnormale bloedvaten wordt geabsorbeerd. De laser verwarmt de abnormale vaten zodat de vaatwanden samentrekken en verkleven. Na enige tijd zijn de vaten niet langer zichtbaar. Na de behandeling zijn de behandelde aders grotendeels of geheel verdwenen. Het ontstaan van nieuwe aders kan echter niet worden voorkomen.
Zie ook: Laserbehandeling - Excel V: Vaat- en Pigmentlaser

Sclerotherapie

Hiermee kunnen we de teleangiëctasieën en reticulaire vaten, ofwel de kleinste adertjes, droog sluiten. Met een klein naaldje worden deze aders om de beurt aangeprikt en ingespoten. Om de behandeling te optimaliseren wordt nadien een steunkous gedragen gedurende 2 weken. Deze behandeling wordt eerder niet in de zomer uitgevoerd gezien de kans op verkleuringen door de zon en omwille van het dragen van de steunkous.

Dit zijn zichtbare adertjes ter hoogte van de huid. Deze zijn voornamelijk esthetisch hinderend en geven over het algemeen geen klachten. In enkele gevallen kan hier een onderliggende oorzaak voor gevonden worden waardoor eerst deze oorzaak moet behandeld worden om een optimaal resultaat te bekomen van de sclerotherapie. Bij de behandeling van dit soort adertjes zal dus altijd een duplex echografie uitgevoerd worden om een potentiële onderliggende oorzaak vast te stellen dan wel uit te sluiten.

Müller of Foam

Convoluten kunnen dmv kleine incisies onder lokale verdoving weggenomen worden.
Dit is de Müller Techniek. Er dient geen hospitalisatie plaats te vinden. De behandeling duurt gemiddeld een uur, afhankelijk van de uitgebreidheid. Nadien dient een steunkous voor een duur van 3 weken gedragen te worden om het risico op bloedingen te verminderen en de behandeling te optimaliseren.

Een alternatief is een behandeling van de ader met schuim of foam waardoor deze uiteindelijk verdwijnt. Nadien dient u tijdelijk een steunkous te dragen. Deze behandeling wordt eerder niet in de zomer uitgevoerd gezien de kans op verkleuringen door de zon en het dragen van een steunkous.

Convoluten zijn slecht werkende zijtakken van de hoofdaders. De aders om het bloed tegen de zwaartekracht in terug naar het hart te laten verlopen zijn uitgezet, en de kleppen werken niet goed. Hierdoor ontstaat er lekkage van bloed waardoor de druk op het bloedvat toeneemt. Het bloedvat gaat hierdoor uitzetten en zichtbaar worden. Patiënten kunnen ook klachten hebben van zware benen, vermoeide benen, jeuk en nachtelijke krampen.

Endoveneuze lijmbehandeling - Venaseal ©

  Nieuwe techniek

Bij deze behandeling wordt over het verloop van de ader een soort lijm ingebracht waardoor het bloedvat onmiddellijk afgesloten wordt. Deze behandeling wordt enkel gebruikt bij hoofdaderinsufficiëntie. Dit gebeurt onder lokale verdoving.
Gezien er geen verkleuringen optreden na de behandeling en het dragen van steunkousen niet nodig is kan deze behandeling ook in de zomer uitgevoerd worden. Dit in tegentelling tot de andere behandelingen.

Voordelen van deze behandeling:

  • Geen steunkousen nodig nadien
  • Slechts 1 prikje lokale verdoving nodig
  • Geen thermische schade aan omliggende weefsels
  • Geen kans op zenuwschade
  • Dezelfde dag terug aan het werk
  • Dezelfde week terug sporten

De hoofdaders ofwel de vena saphena magna (vooraan) en de vena saphena parva (achteraan), zijn aders die bij iedereen ongeveer op dezelfde plaats lopen. Deze kunnen verbreed zijn, en/of slechtwerkende klepjes bevatten. Op deze manier vloeit het het bloed moeilijk terug van de voeten naar het hart waardoor het in staande of zittende houding ter plekke blijft staan in het been. Dit noemt men stase. Door de druk van het bloed op de bloedvatwant kan er na lang staan vocht uit het bloedvat treden waardoor patiënten initieel een zwaartegevoel of zwelling van de enkels krijgen. Deze klachten verdwijnen over het algemeen in de ochtend na een nacht te liggen, maar komen in de loop van de dag terug. Daarbij kunnen er zich ook oppervlakkige zichtbare dikkere aders vormen. En er kunnen op termijn bruine verkleuringen van de onderbenen/ enkels/ voeten en zelfs wondjes ontstaan.
Deze aders kunnen behandeld worden door middel van een endoveneuze laserbehandeling of een endoveneuze lijmbehandeling. Dit is een operatietechniek waarbij onder lokale verdoving de ader van binnenuit wordt toegemaakt.
Endoveneuze lijmbehandeling
Endoveneuze lijmbehandeling.

Endoveneuze laser

Dit is een operatie techniek welke onder lokale verdoving kan uitgevoerd worden. Het wordt gebruikt bij hoofdaderinsufficiëntie. Door middel van een prik in de ader wordt een laserfiber opgeschoven tot in de lies of de knieholte. De ader wordt dan geleidelijk aan van binnen uit dicht gemaakt door de laser fiber traag terug te trekken. Nadien dient er een steunkous gedragen te worden gedurende 6 weken.
De patiënt kan na enkele dagen weer aan het werk.

Endoveneuze laserbehandeling
Endoveneuze laserbehandeling.