Spataders Niet-chirurgische spatader behandelingen


Excel V vaatlaser

Excel V behandelt teleangiëctasieën en reticulaire vaten met een unieke, krachtige, laserstraal die door de abnormale bloedvaten wordt geabsorbeerd. De laser verwarmt de abnormale vaten zodat de vaatwanden samentrekken en verkleven. Na enige tijd zijn de vaten niet langer zichtbaar. Na de behandeling zijn de behandelde aders grotendeels of geheel verdwenen. Het ontstaan van nieuwe aders kan echter niet worden voorkomen.
Zie ook: Laserbehandeling - Excel V: Vaatlaser

Sclerotherapie

Hiermee kunnen we de teleangiëctasieën en reticulaire vaten, ofwel de kleinste adertjes, droog sluiten. Met een klein naaldje worden deze aders om de beurt aangeprikt en ingespoten. Om de behandeling te optimaliseren wordt nadien een steunkous gedragen gedurende 2 weken. Deze behandeling wordt eerder niet in de zomer uitgevoerd gezien de kans op verkleuringen door de zon en omwille van het dragen van de steunkous.

Dit zijn zichtbare adertjes ter hoogte van de huid. Deze zijn voornamelijk esthetisch hinderend en geven over het algemeen geen klachten. In enkele gevallen kan hier een onderliggende oorzaak voor gevonden worden waardoor eerst deze oorzaak moet behandeld worden om een optimaal resultaat te bekomen van de sclerotherapie. Bij de behandeling van dit soort adertjes zal dus altijd een duplex echografie uitgevoerd worden om een potentiële onderliggende oorzaak vast te stellen dan wel uit te sluiten.

Foam

Een grotere ader kan behandeld worden schuim of foam waardoor deze na enkele weken verdwijnt. Nadien dient u tijdelijk een steunkous te dragen. Deze behandeling wordt eerder niet in de zomer uitgevoerd gezien de kans op verkleuringen door de zon en het dragen van een steunkous.